• Meme Kanserinde Erken Tanı

  Hayat Kurtarır

  Meme hastalıklarında mamografi, ultrasonografi ve gereğinde manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile sıklıkla tanıya ulaşılabilmektedir.

  Devamı

   
 • Meme Kanseri Risk Grupları

  Amerikan Kanser Derneğinin Meme Kanseri Taraması İçin Önerileri

   

  Risk Grupları

Mamografi

Mamografi (Meme filmi)

Mamografi iki amaçla yapılır. Birincisi memede özellikle ele gelen bir kitle varlığında tanı amacıyla, ikincisi ise meme kanseri taraması amacıyladır.
Memede, muayene ile saptanamayacak kadar küçük anormalliklerin tespit edilmesi amacıyla uygulanan mamografi yönteminde elde edilen sonuç, meme kanseri tanısında büyük önem taşımaktadır.
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen, erken tanı ile tedavi olasılığı oldukça yüksek olan bir kanser türü. Dünya ortalamasında her sekiz kadından birinde, ülkemizde ise her 12 kadından birinde görülmekte. Meme kanserinde erken teşhiste görüntü kalitesinin yanında görüntüleri değerlendiren radyoloji uzmanlarının bilgi ve tecrübesi çok önem taşımaktadır.
Meme kanserinden ölümleri azaltmak için batı ülkelerinde 1960’ lı yılların sonlarına doğru mamografik tarama çalışmaları başlamıştır. Erken tanı için rastgele ve kontrollü çalışmalar yapılmış, bu çalışmalarda ve bu çalışmalar sonrasında uygulamaya geçen tarama programlarında mamografik taramanın meme kanserinden ölüm oranlarını azalttığı saptanmıştır.

Dr. Ersen Alp ÖZBALCI

Bakırköy Görüntüleme Merkezi